Skocz do zawartości
Aby w pełni korzystać z forum musisz zsynchronizować konto z grą, więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeżeli posiadasz problemy z synchronizacją napisz ticketa na naszym discordzie.
 • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

[GOV] Traffic & Civil Code.


Rekomendowane odpowiedzi

image.thumb.png.16696955834f2574911b5ab21a2b3ee5.pngBadge_of_the_Sheriff_of_Los_Angeles_County2.png.b7d61b1eba6ed5458530bf5226da2c25.pngimage.thumb.png.5d5905040327194389cc1f2cf0ecf024.png

Art. 1 - Postanowienia ogólne 
§1. Kodeks ruchu drogowego oraz stanu cywilnego San Andreas określa następujące wątki.

 • Powyższy kodeks określa wszelakie wykroczenia drogowe.
 • Powyższy kodeks określa wszelakie zasady panujące w ruchu lądowym.
 • Powyższy kodeks określa znamiona wykroczeń lub przestępstw.
 • Powyższy kodeks określa kary za popełnione wykroczenia, przestępstwa.

Art. 2 - Przepisy regulujące podstawowe przepisy oraz zasady panujące w ruchu lądowym.
§1. Drogę określa się poprzez wydzielony teren składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerzystów.
§2. Podczas korzystania/przebywania w ruchu lądowym powinno się w każdym przypadku stosować zasadę ograniczonego zaufania.
§3. Podczas poruszania się pojazdem zmechanizowanym każdy jego właściciel zobowiązuje się do poruszania się jedynie drogą asfaltową bądź w przypadku jej braku drogą o charakterze bezdroży. Drogą nie może być; chodnik, pas zieleni.
§4. Podczas korzystania z praw ruchu lądowego zasady panujące określają; znaki pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna lub osoba uprawniona do kierowania ruchem drogowym. Służby uprawnione do kierowania ruchem są następujące; Police Department, Fire Department, Emergency Road Assistance.
§5. Kodeks ten cechuje się definicjami; kolizja drogowa oraz wypadek drogowy. Kolizja zachodzi w momencie kiedy uczestniczą minimum dwa pojazdy, w wyniku której nie doszło do uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci.
§6. Podczas gdy pojazd zmechanizowany uległ awarii jego właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania pomocy lub usunięcia pojazdu z miejsca, w którym może utrudniać  innym uczestnikom ruch drogowy.
§7. Każdy pojazd poruszający się po drogach San Andreas musi mieć zapalone światła drogowe.

Art. 3 - Przepisy regulujące ruch pieszy.
§1. Pieszy zobowiązany jest do poruszania się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, są nimi; chodniki, w sytuacji kiedy jednak takowych nie ma; bezdroża, pas zieleni - w sytuacji kiedy również takowych nie ma można skorzystać z drogi jednakże z zachowaniem szczególnej ostrożności, będąc maksymalnie przy prawej krawędzi względem odbywającego się ruchu drogowego.
§2. Podczas gdy pieszy korzysta z drogi zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia ów miejsca.
§3. Pieszy na przejściu dla pieszych ma zawsze pierwszeństwo. Przejście określają znaki poziomie lub pionowe.
§4. Podczas gdy sytuacja zmusza pieszego do przejścia przez jezdnię ma on obowiązek do jak najszybszego opuszczenia jej z uwzględnieniem poruszania się jedynie prostopadle.
§5. Każdemu pieszemu zakazuje się wchodzenia bezpośrednio przed pojazd, który odbywa ruch na drodze.
§6. Podczas przejścia przez jezdnię w miejscu, które nie jest do tego wyznaczone - pieszego zobowiązuje się do ruchu jednostajnego, zwalnianie, zmniejszanie kroku chodu jest zabronione.
§7. Pieszy ma kategoryczny zakaz poruszania się wzdłuż torowiska, przechodzenie przez nie w miejscu do tego nie wyznaczonym.
§8. Ustawianie przez pieszego wszelakich przeszkód w miejscu gdzie odbywa się ruch - podlega kod popełnienie przestępstwa zagrożenia życia lub zdrowia.

Art. 4 - Generalne zasady określające założenia ruchu pojazdów zmechanizowanych.
§1. W San Andreas panuje prawostronny ruch.
§2. Korzystając z drogi o większej ilości pasów (minimum 2) w jednym kierunku, kierowców zobowiązuje się do poruszania się po prawej stronie.
§3. kierowcom zakazuje się korzystania z dwóch pasów jezdni jednocześnie.
§4. Kierowcy jednośladów są zobowiązani do poruszania się przy prawej krawędzi jezdni.

Art. 5 - Postanowienia dotyczące prędkości w ruchu.
§1. Kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest do dostosowania prędkości względem;

 • Panujących na drogach warunków pogodowych.
 • Ukształtowania drogi.
 • Stanu technicznego pojazdu.
 • Natężenia ruchu na drodze.

§2. Każdy kierowca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych zasad mających na celu ograniczenie zaufania do panujących przepisów ogólnych. W myśl powyższego artykułu mówi się o obowiązku nałożonym na kierowcę aby prędkość dostosować do panujących warunków na drodze bez względu na fakt czy ograniczenie pozwala poruszać się z większą prędkością.
§3. Prowadząc pojazd kierowcy zobowiązani są do poruszania się w sposób, który nie utrudnia jazdy innym uczestnikom ruchu drogowego.
§4. Proces hamowania powinien odbywać się w sposób kontrolowany, który nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia w ruchu lądowym wszelakie gwałtowne hamowania, będą uznawane jako próbę wyłudzenia lub popełnienia przestępstwa na tle uszczerbku na zdrowia.
§5. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymania określonej odległości od poprzedzającego nas pojazdu.

Art. 6 - Wymijanie, omijanie, cofanie, zawracanie, wyprzedzanie.
§1. Definicja wymijania - oznacza poruszanie się obok pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się po przeciwnym pasie.
§2. Definicja omijania - oznacza przejazd obok nieporuszającego się przedmiotu/pojazdu lub innego uczestnika ruchu lądowego.
§3. Definicja cofania - oznacza poruszania się za pomocą biegu wstecznego w miejsca, w których nie jest to zabronione.

 • Art. 6 §3Mówi o takich miejscach jak; tunele, mosty, wiadukty, przejazdy kolejowe, drogi jednokierunkowe, 

§4. Definicja zawracania - oznacza zatrzymanie pojazdu oraz zmianę kierunku ruchu drogowego w przeciwną stronę.
§5. Definicja wyprzedzania - oznacza wykonanie manewru polegającego na przejechaniu obok innego uczestnika ruchu drogowego poruszającego się w tym samym kierunku z mniejszą prędkością. Podczas ów manewru nakazuje się do zastosowania poniższych zasad;

 • Zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Zachowanie odpowiednej odległości od pojazdu, który chcemy wyprzedzić.
 • Zobowiązuje się do posiadania korzystnych warunków aby wykonać ów manewr, mowa tutaj o; dobrej widoczności, odpowiednik warunkach.
 • Wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych w terenie zabudowanym jest kategorycznie zabronione

Art. 7 - Pojazdy uprzywilejowane.
§1. Pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd, który jest wykorzystywany w poniższych formacjach;

 • Police Department
 • Fire Department
 • Emergency Medical Service
 • Emergency Road Assistance

§2. Pojazdem uprzywilejowanym określa się pojazd, który posiada sygnalizację dźwieko-świetlną o zmiennej tonacji w barwach; czerwony, niebieski, biały, pomarańczowy.
§3. Pojazd uprzywilejowany może wykorzystać jedynie pracownik w/w formacji.
§4. Pojazd uprzywilejowany ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas stosowania sygnalizacji.
§5. Każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym.
§6. Pojazd staje się pojazdem uprzywilejowanym w przypadku gdy posiada minimum włączoną sygnalizację świetlną.

Art. 8 - Taryfikator kar.
§1. Przekroczenie prędkości:
[Art. 8 §1 pkt. 1] Przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 20 do 50km/h - 2000 - 5000 PLN
[Art. 8 §1 pkt. 2] Przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 50 do 80km/h - 5000 - 8000 PLN
[Art. 8 §1 pkt. 3] Przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 80 do 110km/h - 8000 - 11000 PLN
[Art. 8 §1 pkt. 4] Przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 110 do 150km/h - 11000 - 15000 PLN
[Art. 8 §1 pkt. 5] Przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 150 wzwyż - 15000 - 30000 PLN

§2. Stan techniczny pojazdu:
[Art. 8 §2 pkt. 1] Pojazd uszkodzony/niezdatny do poruszania się:
- Uszkodzona karoseria - 2000 - 5000 PLN 
- Uszkodzona szyba - 3000 PLN
- Uszkodzona lampa - 3000 PLN
- Uszkodzony silnik - 5000 - 10000 PLN + zakaz dalszej jazdy
- Przebita opona - 2500 PLN + zakaz dalszej jazdy
[Art. 8 §2 pkt. 2] Przyciemnione szyby w znacznym stopniu - 2000 - 5000 PLN
[Art. 8 §2 pkt. 3] Włączone neony w pojeździe - 2500 PLN
[Art. 8 §2 pkt. 4] Brak opon zimowych (w okresie zimowym) - 10000 PLN

§3. Wykroczenia drogowe:
[Art. 8 §3 pkt. 1] Brak zapalonych świateł - 2500 - 5000 PLN
Wyjaśnienie Art. 8 §3 pkt. 1 - Wysokość mandatu uzależniona jest od warunków pogodowych, pory dnia oraz roku
[Art. 8 §3 pkt. 2] Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa - 2000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 3] Skracanie drogi - 4000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 4] Taranowanie - 8000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 5] Lądowanie pojazdem powietrznym na ulicy - 10000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 6] Spowodowanie wypadku/kolizji drogowej - 2500 - 5000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 7] Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień - 20000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 8] Brawurowa jazda - 4000 - 10000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 9] Driftowanie po ulicach - 20000 - 30000 PLN
[Art. 8 §3 pkt. 10] Stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym: 2000 - 30000 PLN
Wyjaśnienie Art. 8 §3 pkt. 10 - Wykroczenie dotyczy każdego zachowania na drodze, które stwarza lub może stworzyć zagrożenie w ruchu dla innych jego uczestników

§4. Wykroczenia dotyczące zakłócania porządku publicznego:
[Art. 8 §4 pkt. 1] Zakłócanie porządku publicznego - 5000 - 10000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 2] Niestosowanie się do poleceń - 5000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 3] Zanieczyszczanie przestrzeni dostępnej publicznie - 2000 - 4000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 4] Niszczenia mienia publicznego - 2000 - 4000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 5] Wandalizm - 5000 - 10000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 6] Nielegalne zgromadzenie - 10000 - 20000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 7] Obraza funkcjonariusza - 5000 - 10000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 8] Utrudnianie pracy służbom porządkowym - 5000 - 10000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 9] Wtargnięcie na teren zamknięty - 2500 - 5000 PLN
[Art. 8 §4 pkt. 10] Nieuzasadnione wezwanie służb - 5000 - 20000 PLN

§5. Przestępstwa drogowe:
[Art. 8 §5 pkt. 1] Jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem Środków odurzających - 20 - 30 min
[Art. 8 §5 pkt. 2] Celowe taranowanie służb porządkowych - 75 - 95 min 
[Art. 8 §5 pkt. 3] Poruszanie się poszukiwanym/skradzionym pojazdem - 20 - 30 min

§6. Przestępstwa względem służb mundurowych:
[Art. 8 §6 pkt. 1] Prowokowanie służb porządkowych - 20 - 60 min
[Art. 8 §6 pkt. 2] Próba Przekupstwa - 20 - 40 min
[Art. 8 §6 pkt. 3] Stawianie oporu czynnego lub biernego - 6 - 60 min
Wyjaśnienie Art. 8 §6 pkt. 3 - przestępstwo dotyczy również wtórnego popełnienia wykroczenia mimo otrzymania mandatu lub/i ostrzeżeń/poleceń
[Art. 8 §6 pkt. 4] Składanie fałszywych zeznań / zatajanie informacji w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej - 50 - 100 min
[Art. 8 §6 pkt. 5] Ucieczka przed Departamentem - 20 - 100 min
[Art. 8 §6 pkt. 6] Pomoc w ucieczce - 20 - 70 min

§7. Przestępstwa odnośnie nielegalnych przedmiotów:
[Art. 8 §7 pkt. 1] Handel narkotykami - 20 - 70 min
[Art. 8 §7 pkt. 2] Handel bronią (wszelakiej maści kategorie) - 20 - 70 min
[Art. 8 §7 pkt. 3] Posiadanie narkotyków lekkich/twardych (powyżej 10 g łącznie) - 20 - 60 min
[Art. 8 §7 pkt. 4] Posiadanie broni bez wymaganych licencji - 20 - 60 min

§8. Przestępstwa względem życia i zdrowia:
[Art. 8 §8 pkt. 1] Zabójstwo - 120 min
[Art. 8 §8 pkt. 2] Usiłowanie zabójstwa - 50 - 120 min
[Art. 8 §8 pkt. 3] Współudział w zabójstwie/usiłowaniu zabójstwa - 50 - 120 min
[Art. 8 §8 pkt. 4] Porwanie - 30 - 70 min 
[Art. 8 §8 pkt. 5] Przynależność do gangu/zorganizowanej grupy przestępczej - 50 - 120 min

© Copyright - treść tematu jest własnością użytkownika; WujekEddy, zakazuje się jego kopiowania.
Aktualizacja 11.12.2023: @w_thunder @okikosek @tytuzx

Edytowane przez w_thunder
 • Lubię to 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • wujekeddy zmienił(a) tytuł na [GOV] Traffic & Civil Code.
 • wujekeddy zablokował(a) i podpiął/eła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...