Skocz do zawartości
Aby w pełni korzystać z forum musisz zsynchronizować konto z grą, więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeżeli posiadasz problemy z synchronizacją napisz ticketa na naszym discordzie.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Regulamin Komisji Spraw Frakcyjnych


Rekomendowane odpowiedzi

image.thumb.png.0ee118353bd1e345d2c50157c5938fe6.png.0847683bf73a5a4b8fe340e0bf80c337.png.8a1912f43851ed989f46e51870f34217.png

§1. Wstępne Informacje


1. Komisja Spraw Frakcyjnych (KSF):
1.1 KSF to zorganizowana grupa nadzorująca funkcjonowanie frakcji i struktur na serwerze OutMTA.

2. Znajomość Regulaminu:
2.1 Każdy członek frakcji ma obowiązek znać i przestrzegać regulaminu frakcji oraz regulaminu KSF.
2.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego naruszenie.

3. Zmiany w Regulaminie:
 3.1 KSF zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
3.2 Każda zmiana będzie ogłaszana oficjalnym ogłoszeniem od KSF.

4. Kary i Odwołania:
4.1 Członek KSF ma prawo wymierzyć karę członkowi frakcji za złamanie regulaminu.
4.2 Kara może być nałożona za czyn nie ujęty w regulaminie, jeśli KSF uzna to za słuszne.
4.3 W przypadku nieodpowiedniej kary wystosowanej przez zarząd frakcji, KSF może nakazać jej zmianę lub samodzielnie wymierzyć karę.
4.4 Od kar wymierzonych przez KSF lub zarząd można się odwołać, wypełniając odpowiedni wzór na Discordzie KSF.

5. Procedura Odwołania:
5.1 Odwołanie skutkuje spotkaniem z członkiem KSF, zarządu frakcji oraz osobą odwołującą się w celu ustalenia nieprawidłowości w zastosowanej karze.
5.2 Zgłoszenia odwołania składane są za pomocą ticketu na Discordzie KSF.

6. Skargi:
6.1 Skargi na członków frakcji muszą być składane w odpowiednim dziale na forum.
6.2 KSF nie rozpatruje skarg na członków frakcji; jest to zadanie zarządu frakcji.
6.3 Jedynie skargi na zarząd frakcji są rozpatrywane przez KSF.

7. Czarna Lista (BL):
7.1 Gracze na BL mogą odwoływać się poprzez złożenie apelacji w odpowiednim dziale na forum serwera.
7.2 KSF zastrzega sobie prawo do odrzucenia apelacji bez podania przyczyny.
7.3 Osoby z BL BMA (Bez Możliwości Apelacji) nie mają możliwości apelacji.
7.4 Czas rozpatrzenia apelacji przez KSF wynosi 72 godziny.
7.5 W przypadku odrzucenia apelacji kolejną apelację można złożyć po upływie 7 dni od daty złożenia poprzedniej apelacji.

8. Odejście z Frakcji:
8.1 Każdy członek frakcji ma prawo opuścić ją w dowolnym momencie, informując o tym KSF poprzez odpowiedni wzór na Discordzie KSF.
8.2 Po odejściu obowiązuje cooldown wynoszący 7 dni przed złożeniem podania do innej frakcji lub powrotu do tej samej.
8.3 KSF może skrócić cooldown na wniosek zainteresowanego, jeśli uzna to za stosowne.

9. Wydalenie z Frakcji:
9.1 Zarząd frakcji ma prawo wydalić członka frakcji, pod warunkiem późniejszego poinformowania o tym KSF poprzez odpowiedni wzór na Discordzie KSF.
9.2 Po wydaleniu obowiązuje cooldown wynoszący 14 dni przed złożeniem podania do innej frakcji lub powrotu do tej samej.
9.3 KSF może skrócić cooldown na wniosek zainteresowanego, jeśli uzna to za stosowne.


§2. Obowiązki Frakcyjne


1. Odgrywanie RP:
1.1 Każdy członek frakcji ma obowiązek odgrywania RP zgodnie z zasadami serwera oraz frakcji. 
1.2 Członek frakcji zobowiązany jest do posiadania statusu RP nad swoją postacią.

2. Opis Frakcyjny:
2.1 Członkowie frakcji muszą posiadać zgodny z zasadami opis frakcyjny podczas pełnienia służby.
2.2 Wyjątkiem są osoby działające incognito lub uczestniczące w akcjach RP wymagających innego opisu.

3. Używanie Pojazdów Frakcyjnych:
3.1 Członkowie frakcji muszą przestrzegać wewnętrznych zasad dotyczących używania pojazdów frakcyjnych

4. KRD Frakcyjne:

4.1 SATC:
 Taxi: Zabudowany: 80 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń.
 Fast Taxi: Zabudowany: 100 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń.
4.2 ERS:
Zabudowany: 80 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd nieuprzywilejowany).
 Zabudowany: 100 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd na sygnałach świetlnych i dźwiękowych jadący na zgłoszenie).
 Zabudowany: bez ograniczeń, Niezabudowany: bez ograniczeń, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd uprzywilejowany w patrolu łączonym z SAPD).
4.3 SAFD:
Zabudowany: 80 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd nieuprzywilejowany).
Zabudowany: bez ograniczeń, Niezabudowany: bez ograniczeń, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd uprzywilejowany).
4.4 SAPD:
Zabudowany: 80 km/h, Niezabudowany: 120 km/h, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd nieuprzywilejowany).
Zabudowany: bez ograniczeń, Niezabudowany: bez ograniczeń, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd uprzywilejowany).
Zabudowany: 120 km/h, Niezabudowany: 140 km/h, Autostrada: bez ograniczeń (pojazd nieoznakowany).

5. Komunikacja na Mumble:
5.1 Członkowie frakcji muszą być obecni na odpowiednich kanałach komunikatora Mumble podczas służby.
5.2 Wyjątki obejmują ustalenia wewnętrzne dotyczące egzaminów i szkoleń.

6. Informowanie o Dostępności:
6.1 Każdy członek frakcji musi informować o dostępności/niedostępności frakcji do wezwań poprzez radio między frakcyjne (U).
6.2 Komunikaty:
Dostępność: Frakcja {nazwa} dostępna do wezwań.
Niedostępność: Frakcja {nazwa} niedostępna do wezwań.
Komunikaty są stosowane w przypadkach:
Pierwszy członek frakcji wchodzi na służbę.
Zmiana statusu z niedostępności na dostępność.
Ostatni członek frakcji schodzi ze służby.
Cała frakcja uczestniczy w większej akcji RP, spotkaniu lub szkoleniu.
Frakcja SATC nie ma obowiązku podawania informacji o dostępności/niedostępności na radiu między frakcyjnym.


§3. Zakazy Frakcyjne


1. Zakazy Ogólne:
1.1 Zakazuje się rozpowszechniania spraw frakcyjnych, takich jak materiały, dialogi, hasła, dane osobowe.
1.2 Zakazuje się zmuszania graczy do odgrywania RP, jeśli nie mają włączonego statusu RP.
1.3 Zakazuje się odgrywania crime RP na służbie frakcyjnej oraz poza nią, z wyjątkiem członków frakcji ERS i SATC, którzy mogą odgrywać crimeRP poza służbą.
1.4 Zakazuje się przebywania na przerwie (S2) dłużej niż 15 minut w ciągu godziny. W przypadku potrzeby dłuższej przerwy należy opuścić służbę frakcyjną.
1.5 Zakazuje się pełnienia służby pod wpływem środków odurzających, zarówno w grze, jak i w życiu realnym.
1.6 Zakazuje się pisania podania do innej frakcji, będąc członkiem jednej z frakcji.
1.7 Zakazuje się pisania podań do kilku frakcji jednocześnie.
1.8 Zakazuje się bycia członkiem frakcji lub administracji na innym serwerze niż OutMTA.
1.9 Zakazuje się załatwiania spraw prywatnych podczas pełnienia służby frakcyjnej.
1.10 Zakazuje się wykorzystywania bugów na swoją korzyść oraz bugowania.
1.11 Zakazuje się bycia członkiem frakcji podczas aktywnego bana na innym koncie.
1.12 Zakazuje się przebywania na służbie frakcyjnej na kontach globalnych w administracji bez zgody zarządu frakcji.
1.13 Zakazuje się wchodzenia na duty w administracji podczas przebywania na służbie frakcyjnej.
Wyjątkiem są sytuacje nagłe, gdy w duty administracyjnym nie ma nikogo. O takim zajściu poinformować trzeba Guardiana serwera, bądź zarząd.

 

2. Zakazy Strukturalne:
2.1 Zakazuje się tworzenia nowych struktur wewnątrz frakcji bez zgody KSF.
2.2 Zakazuje się używania nieautoryzowanych dla danej rangi pojazdów i sprzętu frakcyjnego.

3. Zakazy dot. Pojazdów:
3.1 Zakazuje się używania prywatnych pojazdów do celów frakcyjnych bez zgody KSF.
3.2 Zakazuje się używania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych bez zgody zarządu frakcji.


§4. Rekrutacje

1. Rekrutacja do Frakcji:
1.1 Rekrutacje odbywają się na forum serwerowym, a ich czas trwania to 7 dni - Od poniedziałku do niedzieli.
1.2 Jednocześnie otwarta być może tylko jedna rekrutacja.
1.3 Kolejność rekrutacja ustalana jest poprzez kolejkę rekrutacyjną, na która wpływ mają wcześniejsze ustalenia z zarządami  frakcji.
1.4 Frakcje SAPD i SAFD korzystają z systemu kolejki rekrutacyjnej, zaś frakcje tj. ERS i SATC korzystają z systemu rekrutacji ciągłej.
1.5 Rekrutacja do frakcji odbywa się na podstawie podań składanych na forum serwera.
1.6 Kandydaci muszą spełniać wymagania określone przez KSF i zarząd frakcji.
1.7 Zarząd każdej z frakcji ma możliwość zakończenia rekrutacji zarówno w systemie ciągłym jak i w systemie kolejki rekrutacyjnej w dowolnym momencie jej trwania, jeśli uzna to za stosowne.


§5 Szkolenia frakcyjne 

1. Szkolenia 
1.1 Nowi członkowie frakcji muszą przejść obowiązkowe szkolenia organizowane przez zarząd frakcji.
1.2 Szkolenia obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty działania frakcji.
1.3 KSF może nadzorować i kontrolować proces szkoleń w frakcjach.
1.4 Szkolenia prowadzone mogą być jedynie przez osoby wcześniej odpowiednio do tego przygotowane.
1.5 Szkolenia jak i egzaminy wewnątrz frakcji są objęte zakazem nagrywania oraz udostępniania ich przebiegu po przez osoby do tego nieuprawnione.


§6 Zarząd Frakcji

1. Obowiązki zarządu: 
1.1 Zarząd frakcji jest odpowiedzialny za zarządzanie frakcją, nadzorowanie członków i dbanie o zgodność działań frakcji z regulaminem zarówno KSF jak i frakcji.
1.2 Zarząd frakcji ma obowiązek regularnie informować KSF o wszelkich zmianach, incydentach i problemach wewnątrz frakcji.
1.3 Zarząd frakcji jest zwolniony z obowiązku wyrabiania normy tygodniowej.
1.4 Zarząd frakcji zobowiązany jest do schludnego i regularnego prowadzenia discorda frakcyjnego.
1.5 Zarząd zobowiązany jest do regularnego ogłaszania zmian w strukturach frakcji tj. 
Awanse, degradacje, odejścia itp.
1.6 Zarząd zobowiązany jest do ogłaszania rozpoczęcia oraz zakończenia rekrutacji oraz o jej wynikach.
1.7 Na discordzie frakcyjnym obowiązkowo musi znajdować się kanał który publikuje
    ogłoszenia KSF z discorda OUTMTA.
1.8 Zarząd frakcji zobowiązany jest do nadania członkom KSF odpowiedniej rangi, która ma wgląd do każdego kanału na discordzie frakcyjnym.
1.9 W przypadku nieobecności członka zarządu frakcji dłuższej niż 3 dni obowiązkowo należy poinformować o tym KSF.
1.10 W przypadku nieobecności większej ilości członków zarządu należy wyznaczyć osobę/osoby które będą odpowiedzialne za nadzór nad frakcją i pełnienie obowiązków zarządowych oraz przekazać tą informację do KSF.

§7 Urlopy:

1. Urlop:
1.1 Członkowie frakcji mają prawo do urlopu, który muszą zgłosić zarządowi frakcji z wyprzedzeniem.
1.2 Urlop powinien być zgłaszany na odpowiednim kanale poprzez wypełnienie wzoru za pośrednictwem Discorda frakcji.

§8 Postanowienia Końcowe

1.Obowiązek Informowania:
1.1 Zarząd frakcji ma obowiązek informować KSF o wszelkich zmianach, incydentach i problemach wewnątrz frakcji.
1.2 KSF ma prawo wglądu w wszelkie dokumenty i materiały frakcyjne.

2. Regulacje Wewnętrzne:
2.1 Każda frakcja może posiadać swoje wewnętrzne regulacje, które nie mogą być sprzeczne z regulaminem KSF.

3. Procedury Wyjątkowe:
3.1 W sytuacjach wyjątkowych KSF może podjąć decyzje odstępujące od regulaminu, jeśli uzna to za konieczne dla dobra serwera.

4. Skuteczność Regulaminu:
4.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i jest wiążący dla wszystkich członków frakcji i struktur serwera OutMTA.
 

 

KATEGORYCZNY ZAKAZ KOPIOWANIA

REGULAMIN STWORZONY PRZEZ @.czolgus I @zac0l

REGULAMIN JEST WŁASNOŚCIĄ OUTMTA 


 

Edytowane przez kapixonnn
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • .czolgus zmienił(a) tytuł na Regulamin Komisji Spraw Frakcyjnych
  • .czolgus odpiął/ęła ten temat
  • .czolgus przypiął/eła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...